Czwartek, 22 Marzec 2018r.

Przędsiębiorca rokuKonkurs "Chorzowski Przedsiębiorca Roku"


Organizatorami Konkursu Chorzowski Przedsiębiorca Roku są: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzowa oraz Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Chorzowie. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2001 roku, kiedy to wybierano Przedsiębiorcę Roku 2002 w kategoriach: handel, gastronomia i usługi. Cechą charakterystyczna konkursu jest fakt, że o zwycięstwie w poszczególnych kategoriach decydują klienci, którzy oddają swój głos na daną firmę wysyłając wypełnione kupony zamieszczone w prasie lub za pośrednictwem internetu. O ostatecznym wyborze laureata decyduje Kapituła Konkursu, która kieruje się liczbą oddanych głosów.

Począwszy od szóstej edycji Organizatorzy wprowadzili czwartą kategorię konkursu - Chorzowski Przedsiębiorca Jutra. W ten sposób wyróżniani są uczniowie chorzowskich szkół ponad gimnazjalnych, którzy charakteryzują się cechami przedsiębiorczymi, działają aktywnie w różnego rodzaju inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych, posiadają wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień ekonomicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Wyróżnienie lub nagroda w konkursie dodaje tym młodym osobom motywacji do dalszej działalności i rozwijania cech przedsiębiorczych tak potrzebnych w każdej dziedzinie życia. Partnerem merytorycznym, odpowiedzialnym za wyłonienie laureatów w tej kategorii jest Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie.Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji


Regulamin konkursu konsumentów pod nazwą
"Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2013"

 

1. Organizatorami konkursu pn. „Chorzowski Przedsiebiorca Roku 2013” – zwanego dalej konkursem – są:
Centrum Przedsiebiorczosci Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Przedsiebiorców Miasta Chorzów w Chorzowie.

 

2. Celem konkursu jest wytypowanie przez konsumentów oraz Kapitule Konkursu najlepszego chorzowskiego przedsiebiorcy w nastepujacych kategoriach: - Gastronomia, - Handel detaliczny, - Uslugi,

 

3. Konkurs jest oglaszany w terminie ustalonym przez organizatorów. Rozpoczecie konkursu nastapi 2 listopada 2013 roku a zakonczenie nastapi w dniu wreczenia nagród laureatom, jednak nie pózniej niz do 31 stycznia 2013 roku.

 

4. Organizatorzy kazdorazowo nawiazuja wspólprace z redakcjami prasy i radia, które pelnia role patronów medialnych konkursu.

 

5. Organizatorzy nawiazuja wspólprace ze sponsorami konkursu.

 

6. Kupony konkursowe beda rozprowadzane w okresie od dnia 02 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

7. Swój glos w konkursie moze oddac kazda osoba, która prawidlowo wypelni oryginalny kupon, akceptujac tym samym regulamin konkursu. Nadto kazda osoba oddajaca swój glos w konkursie wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku osoby niepelnoletniej pisemna zgode na przetwarzanie danych osobowych winni wyrazic rodzice lub przedstawiciele ustawowi. Dopuszcza sie równiez oddanie glosu na powyzszych zasadach za posrednictwem internetu na stronie www.przedsiebiorcy.chorzow.pl 3. Kazda osoba moze oddac jeden glos w kazdej kategorii konkursu. Glos oddany na nieoryginalnym kuponie oraz oddany na nieprawidlowo wypelnionym kuponie jest niewazny. Termin przyjmowania kuponów mija 31 grudnia 2013 roku.

 

8. Kupony konkursowe drukowane sa przez patronów medialnych oraz organizatorów. Postepowanie konkursowe przeprowadza Kapitula Konkursu. Czlonków Kapituly wskazuja organizatorzy konkursu. Kapitula dokonuje na swoim pierwszym posiedzeniu wyboru przewodniczacego i sekretarza przy czym w glosowaniu nie dopuszcza sie wstrzymania od glosu. O wyborze decyduje najwieksza liczba uzyskanych glosów przez kandydatów. W sklad Kapituly wchodza:
a/ 3 przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiebiorców Miasta Chorzów w Chorzowie,
b/ 3 przedstawicieli Centrum Przedsiebiorczosci Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Chorzowie,
c/ 1 Wiceprezydent ds. Gospodarczych Miasta Chorzów mgr Marcin Michalik
d/ 2 przedstawicieli sponsorów.

 

9. O ostatecznym wyborze laureata konkursu we wszystkich kategoriach decyduje Kapitula Konkursu, dokonujac wyboru - przeprowadzanego w tajnym glosowaniu - z grona 10 kandydatów wskazanych przez oddajacych glosy, którzy uzyskali najwieksza ilosc glosów. Podstawa wyboru dokonywanego przez Kapitule Konkursu moga byc ankiety wypelnione i dostarczone Organizatorom przez kandydatów we wskazanym terminie. Ankieta bedzie zawierac nastepujace dane: oswiadczenie o niekaralnosci, oswiadczenie o nie zaleganiu z podatkami i skladkami ZUS, o ilosci zatrudnionych pracowników, o poczynionych inwestycjach. O koniecznosci zebrania ankiet decyduje Kapitula Konkursu. Posiedzenie Kapituly Konkursu majace na celu wylonienie laureatów jest objete tajemnica. Posiedzenia Kapituly Konkursu sa protokolowane. Kazdemu z czlonków Kapituly przysluguje jeden glos: za lub przeciw kandydatowi - nie dopuszcza sie wstrzymania od glosu.

 

9.1. Zastrzega sie, ze laureatem konkursu moze zostac kandydat, który w poprzedniej edycji konkursu, tj. w roku poprzedzajacym aktualna edycje konkursu, nie zostal laureatem konkursu.

 

10. Przedsiebiorcy, którzy w glosowaniu Kapituly Konkursu otrzymaja najwieksza ilosc glosów - w poszczególnych kategoriach - zostana nagrodzeni statuetkami przygotowanymi przez organizatora oraz dyplomem. Dodatkowo laureaci moga otrzymac nagrody ufundowane przez sponsorów lub patronów konkursu.

 

11. Sposród osób oddajacych glos w konkursie zostana wylosowane osoby, które otrzymaja nagrody. Nagrodami dla osób glosujacych na przedsiebiorce roku bedzie sprzet AGD o lacznej wartosci nie przekraczajacej 2 500 zl brutto. Odbiór nagród odbedzie sie w siedzibie organizatorów w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o wygraniu nagrody wyslanego listem poleconym na adres podany w kuponie konkursowym. Po uplywie tego terminu nagroda pozostaje wlasnoscia organizatora - Centrum Przedsiebiorczosci Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Chorzowie. Warunkiem odbioru nagrody, w przypadku zaistnienia obowiazku zaplaty naleznego podatku, jest uprzednie uiszczenie przez osobe nagrodzona naleznego podatku dochodowego od osób fizycznych, który Centrum Przedsiebiorczosci Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia bedzie zobowiazana zaplacic, jako platnik.

 

12. W konkursie nie moga brac udzialu Organizatorzy, pracownicy Organizatorów oraz czlonkowie ich rodzin.